Jan Čep
ČERVENÝ MUŠKÁT


Kniha Červený muškát navazuje na Spisy Jana Čepa, vydané v letech 1991–1999. K titulům Dvojí domov, Hranice stínu, Polní tráva, Rozptýlené paprsky, Samomluvy a rozhovory a Poutník na zemi se nyní přidává svazek, obsahující rané Čepovy povídky z let 1921–1926, otištěné převážně v literární příloze Moravskoslezského deníku, dále několik časopisecky publikovaných fragmentů a příležitostných próz z třicátých let a nakonec prózy, které Jan Čep nezařadil do pozdějších vydání svých povídkových knih. Zvláště juvenilie, uložené v periodiku dnes obtížně dostupném, jsou pro širší čtenářskou obec dosud zcela neznámé. Setkáváme se v nich v zárodečné podobě s většinou motivů a témat charakteristických pro pozdější Čepovy práce. Máme možnost sledovat zrání Čepova slova a cestu od naturalistického vidění a expresionistického neklidu k duchovnímu uchopení reality a střízlivému toku tiché melodie jazyka. Červený muškát završuje vydání Čepova prozaického díla a spolu s předchozími svazky je tak čtenářům k dispozici komplet jeho beletristické tvorby.

Specifikace knihy: Název: ČERVENÝ MUŠKÁT a jiné prózy z let 1921–1938 – Autor: Jan Čep – K vydání připravil a doslovem opatřil: Mojmír Trávníček – Grafická úprava a sazba: STERNBERG s.r.o. – Vydání první, 304 stran, formát 20,3x12,3 cm, česky, vázaná vazba. – ISBN: 978-80-903896-1-8, EAN: 9788090389618 – Vyšlo v roce 2011 - Doporučená prodejní cena: 379 Kč – Při nákupu od nakladatele: 284 Kč včetně poštovného (sleva 20%). – –Jan Čep
DOJMY Z ANGLIE


Ze svého prvního vykročení za hranice vytěžil Jan Čep reportáž Dojmy z Anglie, která vycházela na pokračování v beletristické příloze Moravskoslezského deníku na jaře 1924. Pod pseudonymem Jan Milovický zde Čep popisuje své první zážitky z cizí země, ze setkání s cizími lidmi a jejich kulturou. Jde zároveň o jeden z prvních literárních pokusů Jana Čepa a v porovnání s jeho ostatními díly se tu setkáváme s textem psaným výrazně lehčím tónem. I tady však nacházíme momenty spontánně rozeznívající melodii výrazně čepovskou a ukazující na Čepův cit pro pravý, nezfalšovaný smysl věcí – ať už to je v četných ohlédnutích domů, v konfrontaci českého vnímání s odlišným pocitem cizinců, nebo ve střetnutí venkovského života s atmosférou města. Ač Jan Čep tíhl svou duší ke všemu románskému a především francouzskému, s kulturou Velké Británie se setkával po celý život zejména díky své překladatelské činnosti. I z tohoto důvodu by vůbec první knižní vydání této Čepovy pozapomenuté práce mělo přispět k hlubšímu poznání jeho duchovní i umělecké cesty.

Specifikace knihy: Název: Dojmy z Anglie – Autor: Jan Čep – K vydání připravil a doslovem opatřil: Mojmír Trávníček – Grafická úprava a sazba: STERNBERG s.r.o. – Vydání první, 120 stran, formát 18x11 cm, česky, vázaná vazba. – ISBN: 978-80-903896-0-1, EAN: 9788090389601 - Vyšlo v roce 2007. – Doporučená prodejní cena: 179 Kč – Při nákupu od nakladatele: 134 Kč včetně poštovného (sleva 20%). – –

Kontakt:
Martin Špaček
STERNBERG s.r.o.
Oblouková 49
785 01 Šternberk
info[at]sternberg.cz